Detta händer efter valet

När vallokalerna har stängt klockan 20 börjar röstmottagarna den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Den fortsätter sedan under onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning börjar dagen efter valdagen. All rösträkning går att följa på val.se.

Valmyndigheten sammanställer löpande röster som har räknats. Resultaten både från den preliminära och slutliga rösträkningen går att följa via Valmyndighetens valpresentation.

Valpresentationen 2022 (val.se) Länk till annan webbplats.

På Valmyndighetens webbplats kan du också läsa mer om hur resultatet räknas fram.

Så här räknas ett valresultat fram (val.se) Länk till annan webbplats.

Rösträkning i vallokalerna

Rösterna från valdagen räknas första gången av röstmottagarna i vallokalen, direkt efter stänging klockan 20. Först räknas riksdagsvalet, sedan kommunfullmäktigevalet och regionfullmäktigevalet. Rösträkningen är offentlig och den som vill får vara på plats och titta på. När röstmottagarna har rapporterat in resultaten till länsstyrelsen presenteras det preliminära resultatet på Valmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsen räknar rösterna en gång till

Måndagen efter valdagen transporteras rösterna till länsstyrelsen. Länsstyrelsen räknar sedan alla röster en andra gång och då redovisas även personrösterna för alla kandidater. Länsstyrelsen granskar även de röster som blivit underkända i kommunerna.

Valnämndens preliminära rösträkning

Onsdagen efter valdagen, 14 september, räknas de röster som inte räknades på valdagen. Det kan exempelvis vara förtidsröster som kom in sent under valdagen och utlandsröster. Den preliminära rösträkningen är offentlig precis som rösträkningen i vallokalerna. Dessa röster transporteras sedan till länsstyrelsen för att räknas en andra gång.

Valnämndens preliminära rösträkning

Fastställande av resultat

Ungefär en vecka efter valdagen så är länsstyrelsen är klar med rösträkningen för riksdagen. Därefter beräknar och fastställer Valmyndigheten den slutgiltiga mandatfördelningen och utser ledamöter och ersättare. Resultatet för kommunfullmäktige och regionfullmäktige fastställs också av länsstyrelsen. Beslut publiceras på Valmyndighetens webbplats, val.se.

Samtliga beslut finns på val.se cirka 14 dagar efter valdagen.

Så bedöms valsedlar - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rösträkning och valresultat - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten om mandatfördelning Länk till annan webbplats.