Allmänna val 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige.

Vallokal

Foto: Phia Bergdahl, Scandinav

Genom att rösta i de allmänna valen är du med och bestämmer vilka som ska styra i kommunen, regionen och i Sveriges riksdag.

Du får rösta

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer med i röstlängden, som är en lista över alla med rösträtt. Är du med i röstlängden så får du ditt röstkort hemskickat till dig i augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Så här går valet till

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Vill du hellre rösta i förtid så gör du det i en röstningslokal var som helst i landet, från den 24 augusti fram till valdagen 11 september.
Förtidsröstning
Rösta i vallokal
Budröstning och ambulerande röstmottagare

Mer information hos Valmyndigheten

Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om rösträtt, om hur du kan rösta när det är val och hur tidsplanen inför allmänna valen 2022 ser ut.

Att rösta – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.
Valåret 2022 – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om allmänna valen på lättläst svenska, teckenspråk och andra språk

Valmyndigheten har information på lättläst och översatt till olika språk.

Om valet på lättläst svenska Länk till annan webbplats.
Om valet på teckenspråk Länk till annan webbplats.
The Swedish elections - information in other languages Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för genomförandet av de allmänna valen

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun vart fjärde år och för valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Frågor och svar om val och att rösta

Intresserad av att arbeta som röstmottagare?

Du som arbetat hos oss vid något av de två senaste valen kommer få en förfrågan om du vill göra det igen. Övriga intresserade, som senast valdagen har fyllt 18 år, är välkomna att skicka in en intresseanmälan till valnamnden@harryda.se

Kvalifikationer

Du ansvarar för att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Du ska vara stresstålig, noggrann och ha en god känsla för service och bemötande. Arbetet är ett teamarbete och du måste gilla att jobba nära och tillsammans med andra och ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna prata och läsa svenska obehindrat.

Förtroendevalda som har uppdrag i Härryda kommun eller som kandiderar på lista för aktuella val, får inte arbeta som röstmottagare.

Vad är en röstlängd?

Röstlängden är den lista som Valmyndigheten sätter ihop över vilka personer som får rösta i de olika valen och vilket valdistrikt de tillhör. Röstlängder finns i varje vallokal och det är i dessa röstlängder som de utbildade röstmottagarna prickar av dig när du har lagt din röst. För att ingå i röstlängden måste du vara folkbokförd senast 30 dagar innan valet.

Kan jag rösta i vilken vallokal som helst?

Du kan förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i landet, din röst skickas till den vallokal du tillhör på valdagen.

På valdagen 11 september måste du rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Kommunhusets entré i Mölnlycke kommer att vara öppen som förtidsröstningslokal klockan 8-20 även på valdagen, för den som inte kan rösta i sin vallokal.

Ska jag ta med ID-handling eller räcker det med röstkortet?

När du röstar måste du kunna visa vem du är, så att rätt person blir avprickad i röstlängden. Giltig identitetshandling (ID-handling) är körkort, ID-kort eller pass. Om du saknar ID-handling behöver någon som du känner följa med personligen för att intyga vem du är. Den personen måste ha en giltig ID-handling. Om röstmottagaren i vallokalen känner dig personligen kan denna också intyga vem du är.

Kan jag rösta utan röstkort?

Du kan rösta utan ditt röstkort om du gör det i det valdistrikt och den vallokal där du ingår i röstlängden på valdagen. Det krävs då att du har en giltig ID-handling för att kunna prickas av mot röstlängden. Om du vill förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort. Om du tappat bort ditt röstkort så kan röstmottagarna i förtidsröstningslokalerna i kommunen skriva ut ett nytt röstkort till dig.

Jag har förlorat mitt röstkort, hur gör jag nu?

Du kan begära ett nytt röstkort hos Valmyndigheten, valupplysningen, länsstyrelsen eller hos kommunen. Röstmottagarna i förtidsröstningslokalerna i kommunen har möjlighet att skriva ut ett dubblettröstkort till dig om du har förlorat ditt röstkort.

Uppgifterna på röstkortet stämmer inte, hur kan jag ändra?

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet är felaktiga ska du begära en rättelse av röstlängden hos länsstyrelsen. Det ska du göra skriftligen. Senast 30 augusti 2022 kan du begära en rättelse av röstlängden hos Länsstyrelsen.