Kontakt
Lyssna

Rösträtt

Rösträtt till riksdagsvalet har du som är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • minst 18 år på valdagen

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har du som är:

  • svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • minst 18 år på valdagen

Information om rösträttlänk till annan webbplats
Information om att rösta utomlandslänk till annan webbplats

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det kan du få en dublett utskrivet i alla våra röstningslokaler (lokal för förtidsröstning) samt i kommunens kontaktcenter. Du kan även ringa eller mejla valnämndens kansli så skriver vi ut ett nytt. Du når oss på: 031-724 62 52 eller valnamnden@harryda.se

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.

Obs! Tyvärr har telefonnumren till Härryda kommun och länsstyrelsen bytt plats på röstkortet.

Så här går valet till

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på
valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta från 22 augusti till valdagen 9 september.
Rösta i vallokallänk till annan webbplats
Förtidsröstalänk till annan webbplats

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls.
Hjälp vid röstninglänk till annan webbplats