Särskilt boende servicegaranti

Servicegarantin innebär

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut.

Ekonomisk kompensation

I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.

Vad ingår?

 • Omsorgsinsatser
 • Serviceinsatser
 • Tillfälliga insatser (tillfällig utökning av hemtjänst, ledsagning, avlösning)
 • Yttre hemtjänst

Vad ingår inte?

 • Mat på dagverksamhet
 • Trygghetstelefon
 • Avgift för hälso- och sjukvård om brukaren är inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården

Avgränsningar:

 • Garantin utgår inte till brukare som tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar ett specifikt boende.
 • Garantin utgår inte om brukaren erbjuds plats i korttidsboende i väntan på en permanent boendeplats.
 • Garantin utgår inte till make/maka med beslut om parboende.
 • Garantin utgår inte till person boende i annan kommun som beviljats särskilt boende i Härryda.

Vad händer efter de två månaderna?

 • Efter de två fria månaderna återgår den enskilde till att betala för hemtjänst. Om personen får vänta ytterligare tre månader utan erbjudande så faller garantin ut igen.