Lyssna

Särskilt boende servicegaranti

Servicegarantin innebär

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut.

Ekonomisk kompensation

I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.

Vad ingår?

 • Omsorgsinsatser
 • Serviceinsatser
 • Tillfälliga insatser (tillfällig utökning av hemtjänst, ledsagning, avlösning)
 • Yttre hemtjänst

Vad ingår inte?

 • Mat på dagverksamhet
 • Trygghetstelefon
 • Avgift för hälso- och sjukvård om brukaren är inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården

Avgränsningar:

 • Garantin utgår inte till brukare som tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar ett specifikt boende.
 • Garantin utgår inte om brukaren erbjuds plats i korttidsboende i väntan på en permanent boendeplats.
 • Garantin utgår inte till make/maka med beslut om parboende.
 • Garantin utgår inte till person boende i annan kommun som beviljats särskilt boende i Härryda.

Vad händer efter de två månaderna?

 • Efter de två fria månaderna återgår den enskilde till att betala för hemtjänst. Om personen får vänta ytterligare tre månader utan erbjudande så faller garantin ut igen.

 

Kontakt

Pernilla Wallén, administrativ chef
031- 724 61 00
pernilla.wallen@harryda.se

Lämna synpunkt, hjälp oss att bli bättre