Förskoleplats servicegaranti

Servicegarantin innebär

Härryda kommun garanterar att när du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska vi erbjuda ditt barn förskola i kommunen inom fyra månader.

Ekonomisk kompensation

Om du inte blivit erbjuden en förskoleplats inom fyra månader från anmälningsdagen får du två avgiftsfria månader på förskolan. Garantin gäller dock inte om du som vårdnadshavare tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att du önskar en specifik förskola för ditt barn.

Ansök om plats i förskola via e-tjänst Länk till annan webbplats.