Lyssna

Servicegarantier

Alla som söker plats i förskola, särskilt boende eller kontaktar Härryda kommun för att få bygglov ska få samma goda service. Därför ger kommunen en servicegaranti som innebär att om vi inte uppfyller vårt åtagande inom utsatt tid så har du rätt att få ekonomisk kompensation.

En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och erbjuds på lika villkor för alla. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver.

Kommmunens servicegarantier


Så här fungerar servicegarantin

Servicegarantin gäller från det datum som vi till exempel tagit emot din kompletta ansökan om bygglov eller fattat beslut om att du har rätt till plats på särskilt boende.

Behöver jag ha koll på det där datumet och själv bevaka mitt ärende?
— Nej, det behöver du inte. Vi har koll på tiderna och faller garantin ut så får du automatiskt information om det, säger Bo Ekström, ekonomichef.


E-tjänster

Plats i förskola eller bygglov kan sökas direkt via Härryda kommuns portal för e-tjänster och digitala blanketter. Länk till annan webbplats.