Servicegarantier

Du som är i kontakt med Härryda kommun och använder kommunens service, ska veta vad du kan förvänta dig. Våra servicegarantier gör det tydligt vad du kan förvänta dig av kommunen inom olika områden.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta dig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och erbjuds på lika villkor för alla. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver.

Uppfyller vi inte garantin ska vi rätta till det snarast. Ett par av våra servicegarantier innebär även ekonomisk kompensation.

Kommmunens servicegarantier:

LSS: Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Garanti: Du som har beviljats en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Mer om insatser enligt LSS

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Socialtjänsten träffar barn och familjer för utredningar, stöd och hjälp. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem.

Garanti: Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten.

Stöd till barn och unga

Snabbt stöd till arbetssökande med försörjningsstöd

Den som är 18–65 år, arbetssökande och har försörjningsstöd kan få stöd till arbetslivsinriktad rehabilitering genom arbetsmarknadsenheten, exempelvis träningsplatser och praktikplatser.

Garanti: Du som har försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska inom sju arbetsdagar få en inbjudan till ett informationsmöte på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten

Fixartjänst inom en vecka

I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper äldre med enklare inomhusarbeten, för att förhindra fall- och halkolyckor. Exempel på uppgifter som fixaren utför är att sätta halkskydd i trappan, fästa lösa sladdar eller ta bort mattor. Fixaren hjälper också att byta lampor, gardiner eller brandvarnarens batteri – sysslor som kräver stol eller stege. Tjänsten är kostnadsfri, men eventuella materialkostnader står brukaren för själv.

Garanti: Du som är 70 år eller äldre ska erbjudas fixartjänst inom en vecka från att du kontaktat oss.

Fixartjänst

Kontakta oss

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Fler kontaktuppgifter

Relaterad information

Dialog och synpunkter

Lämna synpunkt, hjälp oss att bli bättre