Lyssna

Servicegarantier

2018 införde Härryda kommun tre servicegarantier. Det  innebär att om vi inte uppfyller vårt åtagande inom utsatt tid så har du rätt att få ekonomisk kompensation.

- Införandet av servicegarantier är en del i den politiska majoritetens arbete med att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar till våra medborgare och näringsliv. Nu tar vi några första steg innan vi fyller på med fler servicegarantier allt eftersom. En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Så här fungerar servicegarantin

Servicegarantin gäller från det datum som vi till exempel tagit emot din kompletta ansökan om bygglov eller fattat beslut om att du har rätt till plats på särskilt boende.

Behöver jag ha koll på det där datumet och själv bevaka mitt ärende?

- Nej, det behöver du inte. Vi har koll på tiderna och faller garantin ut så får du automatiskt information om det, säger Bo Ekström, ekonomichef.

Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver. Garantierna tas fram i samband med det årliga budgetarbetet och beslutas vid kommunfullmäktiges novembermöte.

Kommmunens servicegarantier