Medborgarförslag

Har du en idé om hur Härryda kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill att kommunen ska utveckla eller förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.
 
Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma förslag.

Förslag eller synpunkt?

Har du istället frågor, klagomål, beröm eller tankar om förbättringar av kommunens verksamheter och service idag, exempelvis gator, vägar, grönytor, belysning eller klotter? Skicka in din synpunkt på: Lämna synpunkter

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar samt utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller andra sammanslutningar får däremot inte lämna medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida harryda.se/gdpr

När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling och noteras här på webbplatsen under inkomna medborgarförslag. De kontaktuppgifter som du uppgett i formuläret finns med i protokoll och föredragningslistor.
Inkomna medborgarförslag

Anonyma medborgarförslag behandlas inte

Du måste därför uppge dina kontaktuppgifter. Förslaget ska också vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.

Så lämnar du in ett medborgarförslag

Du kan antingen skicka in ditt medborgarförslag via e-tjänsten, som du hittar en länk till längre upp på sidan, eller så fyller du i blanketten nedan.

Blankett medborgarförslag Pdf, 261.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fyll i blanketten på datorn och skriv ut.

Skicka ditt förslag till:

Härryda kommun
Kansliet
435 80 Mölnlycke

Du kan också lämna det i kommunhusets reception vid Råda torg i Mölnlycke.
Öppettider kommunhuset

Vad händer med ditt medborgarförslag?

Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt medborgarförslag. Förslaget behandlas sedan på kommunfullmäktiges sammanträde och noteras här cirka en vecka efter, Inkomna medborgarförslag. Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges behandling innebär att man ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget. Hur lång tid detta tar beror på hur omfattande förslaget är. Beslut fattas sedan av kommunstyrelsen, välfärdsnämnden eller kommunfullmäktige och du får ett svar på beslutet.

Kontakt

Relaterad information

Blankett medborgarförslag

För ifyllnad på skärmen och utskrift Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkt, hjälp oss att bli bättre