Kontakt
Lyssna
Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person. Ett collage av bilder visar en äldre kvinna och hennes dotter, förskolebarn som är ute när det regnar, en ung kille på ett bibliotek och ett barn som blåser på en maskros.

Personuppgifter

Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordning gälla istället för personuppgiftslagen. Här berättar vi hur Härryda kommun arbetar med personuppgifter.

En personuppgift om dig är en uppgift som kan kopplas till din person på ett eller annat sätt, en uppgift som kan identifiera dig. Självklara exempel på personuppgifter är

 • namn
 • personnummer

Andra exempel på personuppgifter är

 • adress och telefonnummer
 • bilder och foton där det tydligt går att se vem personen på bilden är
 • en fastighetsbeteckning

På sidan Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun? har vi samlat ännu fler konkreta exempel på personuppgifter som olika verksamheter i kommunen hanterar. Läs gärna mer där!

Härryda kommun arbetar med personuppgifter när vi har kontakt för att hjälpa människor med olika ärenden. Vi har kontakter med bland andra:

 • invånare i kommunen
 • fastighetsägare
 • näringsidkare
 • andra myndigheter


EU:s blåa flagga med tolv gula stjärnor i en cirkel. Inuti cirkeln med stjärnor står: GDPR.

Den nya lagen om personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF, började gälla den 25 maj 2018. Inom EU kallas lagen för GDPR. Det står för General Data Protection Regulation.

Lagen är till för att förhindra att någon kränker din personliga integritet genom sitt sätt att behandla personuppgifter om dig. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF, eller i någon annan lag.

Så här behandlar vi personuppgifter

Det finns lagar för hur vi inom kommunen kan och får behandla personuppgifter om människor.

Fem mappar får visa att kommunen behandlar personuppgifter på lite olika sätt. Vissa uppgifter kan sparas, en del kan delas, andra slängs när kommunen inte behöver dem längre.

"Behandla" kan stå för olika saker,
till exempel att vi

 • samlar in
 • lagrar
 • gallrar (raderar)
 • sprider
 • arkiverar (sparar)
 • kopierar

Ibland är kommunen skyldig att behandla personuppgifter om dig. Det är för att kommunen är skyldig att kunna erbjuda sina invånare vissa tjänster, som en plats i skolan eller stöd från socialtjänsten.

 

Vi får in och delar personuppgifter

Oftast har du själv lämnat personuppgifter om dig själv till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende, till exempel när du ansöker om en förskoleplats till ditt barn.
Andra som får in personuppgifter om dig som invånare kan vara:

 • administrativ personal
 • rektorer
 • bibliotekarier
 • din handläggare i ett visst ärende

Fler konkreta exempel på personuppgifter som olika verksamheter i kommunen hanterar har vi samlat på sidan Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun?

Ibland får vi personuppgifter om dig från någon annan, till exempel

 • en annan myndighet
 • en förening som lämnar en lista med namn på sina medlemmar för att ansöka om föreningsbidrag

Ibland behöver en verksamhet inom kommunen kunna dela personuppgifter med en annan verksamhet. Ibland behöver vi dela personuppgifter som vi har med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Statistiska centralbyrån eller Försäkringskassan.

Det kan också hända att vi behöver dela personuppgifter med leverantörer av datasystem. De leverantörerna kallas ”personuppgifts-biträden”. Kommunen använder sådana leverantörer för att kunna göra det arbete som vi har i uppdrag att göra för invånarna.


Sand rinner genom ett timglas. Timglas var ett redskap för att mäta tid förr i tiden.

Så länge har vi personuppgifterna

Inom kommunen sparar vi personuppgifter om dig så länge vi sköter ditt ärende.

Några lagar gör att vi kan behöva spara vissa uppgifter om personer för all framtid, till exempel regler om vad som är allmän handling. Flera lagar och regler som handlar om det här finns i till exempel

 • tryckfrihetsförordningen
 • offentlighets- och sekretesslagen
 • arkivlagen

Dina rättigheter

Vi har gjort en särskild sida med information om hur du gör om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete med personuppgifter.
Här ser du en kortare sammanfattning om det.

Du har rätt att

 • få veta vilka personuppgifter som Härryda kommun har om dig.
 • höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
 • höra av dig om du tycker att Härryda kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.
Två pratbubblor i gula nyanser får symbolisera att texten handlar om vem du kan kontakta om du har frågor eller synpunkter som har att göra med personuppgifter.

Kontakt

Du vänder dig till de här personerna och/eller myndigheterna om du har frågor eller synpunkter som handlar om personuppgifter:

Madeleine Wiik, jurist och kontaktperson på Härryda kommun för allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter i Härryda kommun.
031-724 87 41
madeleine.wiik@harryda.se

Härryda kommun har ett dataskyddsombud: Madeleine Arvidsson Wäli som bevakar att kommunen följer lagstiftningen. Hon ger även råd om GDPR-frågor till kommunanställda som ansvarar för personuppgifter. 
031-335 52 53
dso@grkom.se

Om du är missnöjd med de svar du har fått av kommunens kontaktperson eller av dataskyddsombudet, kan du lämna in klagomål till Datainspektionenlänk till annan webbplats som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter här.

Kontakt

Madeleine Wiik, jurist & kontaktperson för hantering av personuppgifter
031- 724 87 41madeleine.wiik@harryda.se

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
031-335 52 53
dso@grkom.se