Kontakt
Lyssna

Härryda kommuns författningssamling

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar vår verksamhet. De flesta besluten har fattats av kommunfullmäktige.

Ämnesområden:

Övriga dokument: