Info-bladet – tryckt nyhetsbrev till hushåll och företag i Härryda kommun

Info-bladet ges ut till alla hushåll och företag i Härryda kommun. Utdelningen sker via ibladning i Lokalpressen.

Syftet med bladet

...är att informera om kommunens verksamheter och service på ett enkelt och trevligt sätt. När vi planerar ett nummer brukar vi tänka: Vad är på gång? Vilken service behöver vi påminna om? Finns det någon person eller verksamhet som bör presenteras? Helst ska det vara en ”bra blandning” där du som bor och/eller driver företag här ska känna dig informerad, men också få en positiv känsla för din kommun och dess service.

Info-bladet har delats ut till Härryda kommuns hushåll och företag i nuvarande form sedan 2001.