Lyssna

Bilder på Härryda kommuns ledning

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Härryda kommun. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Politiker

Per Vorberg

Per Vorberg, kommunalråd (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Per Vorberg

Per Vorberg, kommunalråd (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Emmy Jonsson

Per Vorberg

Per Vorberg, kommunalråd (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Patrik Linde

Patrik Linde, kommunalråd (S)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson 

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson, kommunalråd (C)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson 

Roger Nordin

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Jan Kwarnmark

Tjänstemän

Peter Lönn

Peter Lönn, kommundirektör

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Anna Sigvardsson

Peter Lönn

Peter Lönn, kommundirektör

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Anna Sigvardsson

Per-Arne Larsson

Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Päivi Malmsten

Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Lena Lager

Lena Lager, sektorschef för socialtjänst

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Emmy Jonsson

Lena Lager

Lena Lager, sektorschef för socialtjänst

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Emmy Jonsson

Anders Ohlsson

Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Anders Ohlsson

Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Bo Ekström

Bo Ekström, ekonomichef

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Emmy Jonsson

Anders Pettersson

Anders Pettersson, personalchef

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Emmy Jonsson

Birgitta Flärdh

Birgitta Flärdh, utvecklingschef

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Anna SigvardssonKontakt

Pia Svensson, informatör 
031-724 61 03 pia.svensson@harryda.se