Bilder på Härryda kommuns ledning

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Härryda kommun. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Politiker

Per Vorberg

Per Vorberg, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Per Vorberg

Per Vorberg

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Emmy Jonsson

Per Vorberg

Per Vorberg

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Patrik Linde

Patrik Linde, kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (S)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson 

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson, kommunalråd och ordförande i välfärdsnämnnden (C)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson 

Roger Nordman

Roger Nordman, ordförande i kommunfullmäktige (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Gunnar Häggström

Gunnar Häggström, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige (M)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Björn Magnusson

Björn Magnusson, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige (S)

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Tjänstemän

Peter Lönn

Peter Lönn, kommundirektör


Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Peter Lönn

Peter Lönn

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Per-Arne Larsson

Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Päivi Malmsten

Päivi Malmsten

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Malin Johansson

Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Härryda kommun

Anders Ohlsson

Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Anders Ohlsson

Anders Ohlsson

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Per-Arne Larsson

Per-Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson

Bo Ekström

Bo Ekström, ekonomichef

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Emmy Jonsson

Anders Pettersson

Anders Pettersson, personalchef

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Emmy Jonsson

Birgitta Flärdh

Birgitta Flärdh, utvecklingschef

Ladda ner högupplöst bild
Foto: Anna Sigvardsson