Till innehållet

Medborgarförslag

Har du en idé om hur Härryda kommun kan bli ännu bättre? Då har du helt enkelt en "Härrydaidé".

Från den 23 september 2022 ersätter Härrydaidén systemet med medborgarförslag i Härryda kommun. Syftet är att göra det enklare för dig som medborgare att skicka in en idé och att följa vad som händer med den – och lättare för kommunen att ta vara på medborgares kunskap och engagemang.
Härrydaidén

Tidigare inskickade medborgarförslag

Medborgarförslag som skickats in till kommunen innan den 23 september 2022, behandlas på ett av kommunfullmäktiges kommande sammanträden och noteras cirka en vecka senare.
Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges behandling av medborgarförslage innebär att de ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget. Hur lång tid detta tar beror på hur omfattande förslaget är. Beslut fattas sedan av kommunstyrelsen, välfärdsnämnden eller kommunfullmäktige. Efter det får du svar på ditt förslag.

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Patrik Wendeblad, utvecklingsledare kvalitet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-02