Till innehållet

Politiker i bolag och övrig representation

I följande bolag, som helt eller delvis ägs av kommunen, är politiker från Härryda kommun styrelseledamöter, ombud eller revisorer. Kommunfullmäktige beslutar om vem som ska företräda kommunen i bolagen.

Politiker finns även representerade i organisationer som styrelseledamöter, ombud, observatörer, gode män, revisorer samt nämndemän.

Härryda Energi AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ledamöter

Ersättare

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ersättare för lekmannarevisor

Ombud i bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare för ombud 2023 - 2026

Härryda Energi Elhandel AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ledamöter

Ersättare

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ersättare för lekmannarevisor

Härryda Vatten och Avfall AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ersättare för lekmannarevisorer

Ombud i Härryda Vatten och Avfall AB 2023- 2026

Ersättare för ombud

Landvetter Södra Utveckling AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2023 och till och med ordinarie bolagsstämma 2027

Ersättare för lekmannarevisorer

Ombud i bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare för ombud 2023 - 2026

Förbo AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ledamöter

Ersättare

Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ombud vid bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare för ombud 2023 - 2026

Förbos ägarråd

Göteborgsregionens Ryaverk AB, Gryaab

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till och med ordinarie bolagsstämma 2027

Ombud vid bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare för ombud vid bolagsstämma 2023 - 2026

Gryaab ägarråd 2023 - 2026

Renova AB och Renova Miljö AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2023 och till ordinarie bolagsstämma 2027

Ersättare

Ombud vid bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare för ombud 2023 - 2026

Renova AB ägarråd 2023 - 2026

Göteborgsregionen, GR

För perioden 1 januari 2023- 31 december 2026

Förbundsfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Förbundsstyrelse

Ledamot

Ersättare

Politiska beredningsgrupp för arbetsmarknad

Ledamot

Politiska beredningsgrupp för miljö och samhällsbyggnad

Ledamot

Politiska beredningsgrupp för social välfärd

Ledamot

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Fullmäktige 2023 - 2026

Ledamöter

Ersättare

Samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM) för perioden 31 december 2023 till och med 31 december 2026

Ledamot

Ersättare

Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (KOLV)

Ledamot 2023 - 2026

Representant förvaltningen

 • Pia Alhäll, kommundirektör

Ledamot

Ersättare

Revisor

Kommunforskning i Västsverige, KFI

Ledamot 2023 - 2026

Representant förvaltningen

 • Pia Alhäll, kommundirektör

INERA AB

Ägarråd och bolagsstämma 2023 - 2026

Ersättare

Wendelsbergs folkhögskola

Adjungerad i styrelse 2023 - 2026

Airport Region Conferens (ARC)

Ledamot 2023 - 2026

Tolkförmedling Väst

Ledamot 2023-2026

Ersättare

Kommuninvest ekonomisk förening

Ombud 2023 - 2026

Ersättare

Vattenvårdsförbund

Ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 2023 - 2026

Ersättare

Ombud i Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbund 2023 - 2026

Ersättare

Ombud och ledamot i Lygnerns vattenråd 2023 - 2026

Ersättare för ombud och ledamot

Ledamot i Mölndalsåns vattenråd 2023 - 2026

Ersättare

Lantmäteriförrättningar

Gode män, tätortsfrågor 2023 - 2026

Ersättare

Gode män, jord- och skogsbruksfrågor 2023 - 2026

Ersättare

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Ombud 2024 - 2026

Ersättare

Göteborgs Tingsrätt

Nämndemän 2024 - 2027

 • Kristina Andrén
 • Tommy Brundin
 • Caroline Jensen
 • Hengameh Mokhtari
 • Maria Kornevik Jakobsson
 • Claes Anger
 • Magnus Larsson
 • Anders Johansson
 • Britt-Marie Nordin
 • Birgitta Berntsson
 • Rolf Vestman
 • Varinder Bajwa
 • My Hansson
 • Karl Alklev
 • Marie Davidsson
 • Jessica Nordström
 • Niclas Holmgren
 • Lisa Håglund
 • Liselott Johansson
 • Åsa Lindén

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-30