Till innehållet

Politiker i bolag och övrig representation

I följande bolag, som helt eller delvis ägs av kommunen, är politiker från Härryda kommun styrelseledamöter, ombud eller revisorer. Kommunfullmäktige beslutar om vem som ska företräda kommunen i bolagen.

Politiker finns äve representerade i organisationer som styrelseledamöter, ombud, observatörer, gode män, revisorer samt nämndemän.

Härryda Energi AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter

 • Mikael Johannison (M), ordförande
 • Björn Magnusson (S), vice ordförande
 • Anders Norlin (M)
 • Martin Helgegren (C)
 • Katarina Kristiansson (MP)

Ersättare

 • Ingemar Lindblom (M)
 • Ulrika Nordenstam (M)
 • Erik Lagerström (L)
 • Ing-Marie Samuelsson (S)
 • Robert Langholz (S)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

 • Marcus Tonell (L)

Ersättare för lekmannarevisor

 • Bengt Sandén (SD)

Ombud i bolagsstämma 2019-2022

 • Gunnar Häggström (M)

Ersättare för ombud 2019-2022

 • David Dinsdale (L)
 • Ulla-Karin Johansson (S)

Härryda Energi Elhandel AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter

 • Mikael Johannison (M), ordförande
 • Björn Magnusson (S), vice ordförande

Ersättare

 • Anders Norlin (M)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

 • Marcus Tonell (L)

Ersättare för lekmannarevisor

 • Bengt Sandén (SD)

Härryda Vatten och Avfall AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2021 och till ordinarie bolagsstämma 2023

 • Bengt Johansson (M), ordförande
 • Roland Jonsson (MP), vice ordförande
 • Håkan Söderström (M)
 • Hans Jakobsson (C)
 • Martin Tengfjord (SP)
 • Oskar Sköld (S)
 • Erik Holm (SD)

Lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2023

 • Bengt Sandén (SD)
 • Mats Eskilson (M)

Ersättare för lekmannarevisorer

 • Marcus Tonell (L)
 • Christer Holmberg (C)

Ombud i bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma 2023

 • Kersti Lagergren (M)

Ersättare för ombud

 • Steinar Walsö-Kanstad (KP)
 • Björn Magnusson (S)

Landvetter Södra Utveckling AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

 • Per Vorberg (M), ordförande
 • Patrik Linde (S), vice ordförande
 • Anders Halldén (L)
 • Hans Jakobsson (C)
 • Siw Hallbert (S)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023

 • Christer Holmberg (C)
 • Ingegerd Helén (S)

Ersättare för lekmannarevisorer

 • Leif-Ove Bohlin (KD)
 • Bengt Sandén (SD)

Ombud i bolagsstämma 2019-2022

 • Tony Wahl (C)

Ersättare för ombud 2019-2022

 • Grim Pedersen (M)
 • Björn Magnusson (S)

Förbo AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter

 • Anders Halldén (L), ordförande
 • Thomas Gustavsson (S)

Ersättare

 • Håkan Söderström (M)
 • Sven Helén (S)

Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

 • Ing-Britt Magnusson (S)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022

 • Gunnar Häggström (M)

Ersättare för ombud 2019-2022

 • David Dinsdale (L)
 • Robert Langholz (S)

Göteborgsregionens Ryaverks AB, Gryaab

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023

 • Bengt Johansson (M)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022

 • Kersti Lagergren (M)

Ersättare för ombud 2019-2022

 • Peter Herrman (L)
 • Ulrika Öst (S)

Gryaab ägarråd 2019-2022

 • Per Vorberg (M)
 • Patrik Linde (S)

Renova AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ersättare

 • Ing-Marie Samuelsson (S)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Ersättare för ombud 2019-2022

 • Erik Lagerström (L)
 • Ulrika Öst (S)

Renova AB ägarråd 2019-2022

 • Per Vorberg (M)
 • Patrik Linde (S)

Renova Miljö AB

Styrelse från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ersättare

Ing-Marie Samuelsson (S)

Göteborgsregionen, GR

Förbundsfullmäktige för perioden 1 januari 2019- 31 december 2022

Ledamöter

 • Per Vorberg (M)
 • Grim Pedersen (M)
 • Erik Lagerström (L)
 • Patrik Linde (S)

Ersättare

 • Kersti Lagergren (M)
 • Maria Kornevik Jakobsson (C)
 • Lars Landrö (KD)
 • Siw Hallbert (S)

Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-2022

Ledamot

 • Per Vorberg (M)

Ersättare

 • Peter Arvidsson (SD)

Adjungerad

 • Patrik Linde (S)

Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd 2019-2022

Ledamot

 • Per Vorberg (M)

Ersättare

 • Peter Arvidsson (SD)

Göteborgsregionens styrgrupp för social välfärd 2019-2022

Vice ordförande

 • Patrik Linde (S)

Göteborgsregionens utbildningsgrupp 2019-2022

Ledamot

 • Maria Kornevik Jakobsson (C)

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Fullmäktige för perioden 1 december 2018 - 30 november 2022

Ledamöter

 • Per Vorberg (M)
 • Kristin Arplöw (S)

Ersättare

 • David Dinsdale (L)
 • Mats Werner (S)

Förbundsstyrelse 2019-2022

Ledamot

 • Owe Willingskär (M)

Ersättare

 • Lena Fredriksson (S)

Revisor

 • Mats Eskilsson (M)

Samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM)

Styrelse för perioden 1 april 2019 - 31 mars 2023

Ledamot

 • Maria Kornevik Jakobsson (C)

Revisor

 • Birgitta Eriksson (S)

Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (KOLV)

Ledamot 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Representant förvaltningen

 • Peter Lönn, kommundirektör

Kommunforskning i Västsverige, KFI

Ledamot 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Representant förvaltningen

 • Peter Lönn, kommundirektör

Svenskt vatten

Ledamot i styrelse 2019-2022

 • Bengt Johansson (M)

INERA AB

Ägarråd och bolagsstämma 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Ersättare

 • Patrik Linde (S)

Wendelsbergs folkhögskola

Adjungerad i styrelse 2019-2022

 • Gun Wågsjö (C)

Airport Region Conferens (ARC)

Ledamot 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Tolkförmedling Väst

Ordinarie 2019-2022

 • Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ersättare

 • Siw Hallbert (S)

Kommuninvest ekonomisk förening

Ombud 2019-2022

 • Per Vorberg (M)

Ersättare

 • David Dindale (L)

Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022

Ledamot

 • Per Vorberg (M)

Styrelse för Göteborgs botaniska trädgård 2019-2022


Ledamot

 • Per Vorberg (M)

Vårdsamverkan Göteborgsområdet

Ledamot 2019-2022

 • Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ersättare

 • Sven Karlsson (M)

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättare 2019-2022

 • Patrik Linde (S)

Patientnämnden i Göteborg

Ledamot 2019-2022

 • Maria Kornevik Jakobsson (C)

Vattenvårdsförbund

Ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 2019-2022

 • Bengt Johansson (M)

Ersättare

 • Erik Lagerström (L)

Representant i Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019-2022

 • Sven Johansson (M)

Ersättare

 • Martin Helgegren (C)

Ombud i Lygnerns vattenråd 2019-2022

 • Sven Johanson (M)

Ersättare

 • Holger Karlsson (C)

Representant till vattenråd för Lygnerns avrinningsområde 2019-2022

 • Sven Johanson (M)

Ersättare

 • Holger Karlsson (C)

Representant till vattenråd för Mölndalsåns avrinningsområde 2019-2022

 • Bengt Johansson (M)

Ersättare

 • Erik Lagerström (L)

Representanter förvaltningen

Emma Nevander, miljösamordnare/miljöekolog
Linda Harald, miljöskyddsinspektör

LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike

Representant 2019-2022

 • David Dinsdale (L)

Ersättare

 • Patrik Linde (S)

Vägföreningar

Observatör i styrelsen för Rävlanda vägförening 2019-2022

 • Sven Johanson (M)

Observatör i styrelsen för Hindås vägförening 2019-2022

 • Owe Willingskär (M)

Lantmäteriförrättningar

Gode män, tätortsfrågor 2019-2022

 • Owe Willingskär (M)
 • Peter Herrmann (L)
 • Lena Gustavsson (S)

Ersättare

 • Sven Johanson (M)
 • Varinder Bajwa (S)

Gode män, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022

 • Owe Willingskär (M)
 • Holger Karlsson (C)
 • Thomas Gustavsson (S)

Ersättare

 • Peter Herrmann (L)
 • Robert Langholz (S)

Härryda Civilförsvarsförening

Observatör 2019-2022

 • Owe Willingskär (M)

Göteborgs Tingsrätt

Nämndemän 2020-2023

 • Ingemar Lindblom
 • Eva Karlsson
 • Åsa Lindén
 • Hengameh Mokthari
 • Rickard Rosengren
 • Claes Anger
 • Valentina Vokshi
 • Pernilla Sjöberg
 • Peter Wågsjö
 • Britt-Marie Nordin
 • Varinder Bajwa
 • Birgitta Berntsson
 • Karina Nilsson
 • Boris Leimar
 • Anders Johansson
 • Marie Davidsson
 • Rolf Vestman
 • Marcus Lillvik
 • Maria Kornevik Jakobsson

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-16