Till innehållet

Gun Wågsjö (C)

Gun Wågsjö

Fotograf: Anna Sigvardsson Högborg

  • Ledamot i kommunfullmäktige 20 oktober 2022 - 14 oktober 2026
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2023 - 2026
  • Ledamot i ekonomiutskottet 2023 - 2026
  • Ledamot i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023 - 2026
  • Ledamot i valberedningen 20 oktober 2022 - 14 oktober 2026
  • Ledamot i översiktsplanutskott 2024-2026
  • Adjungerad för Wendelsbergs styrelse 2023 - 2026
  • Gruppledare för Centerpartiet Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-13