Till innehållet

Per Vorberg (M)

Porträtt på politiker i Härryda Kommun

Fotograf: Anna Sigvardsson Högborg

 • Ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026
 • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026
 • Ordförande i ekonomiutskottet 2023 - 2026
 • Ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2023 och till och med ordinarie bolagsstämma 2027
 • Kommunens ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 2023 - 2026
 • Kommunens ombud för kommunforskning i Västsverige KFI 2023 - 2026
 • Kommunens ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 2023 - 2026
 • Ledamot i brottsförebyggande rådet 2023 - 2026
 • Ledamot i ungdomsrådet 2023 - 2026
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) förbundsfullmäktige 2023-2026
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse 2023-2026
 • Ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 2023 - 2026
 • Ledamot i Airport Region Conference ARC 2023 - 2026
 • Kommunens representant i Förbos ägarråd 2023 - 2026
 • Kommunens representant i Gryaabs ägarråd 2023 - 2026
 • Kommunens representant i Renova AB:s ägarråd 2023 - 2026
 • Kommunens representant vid ägarråd och bolagsstämma i INERA AB 2023 - 2026
 • Kommunens ombud i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen
  2024 - 2026.
 • Gruppledare för Moderaterna Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-18