Till innehållet

Erik Lagerström (L)

  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • God man vid lantmäteriförrättningar - tätortsfrågor 2023 - 2026
  • God man vid lantmäteriförrättningar - jord- och skogsbruksfrågor 2023 - 2026
  • Ersättare för kommunens ombud i bolagsstämma för Härryda Energi AB 2023 - 2026
  • Ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 2023 - 2026
  • Ersättare i Mölndalsåns vattenråd 2023 - 2026

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-10