Till innehållet

Kajsa Lackovic (S)

Porträtt på politiker i Härryda Kommun

Fotograf: Anna Sigvardsson Högborg

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026
  • 1:e vice ordförande i socialnämnden 2023 - 2026
  • Vice ordförande i myndighetsutskottet 2023 - 2026
  • Ledamot i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023 - 2026
  • Ersättare till kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2023 - 2026
  • Ersättare till kommunens gode män i lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2023 - 2026

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14