Till innehållet

Thomas Gustafsson (S)

Porträtt på politiker i Härryda Kommun

Fotograf: Anna Sigvardsson Högborg

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2023 - 2026
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 17 november 2022 - 14 oktober 2026
  • Ledamot i styrelsen för Förbo AB från ordinarie bolagsstämma 2023 och till och med ordinarie bolagsstämma 2027
  • Kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar - tätortsfrågor 2023 - 2026
  • Kommunens gode män vid lantmäteriförrättningar - jord- och skogsbruksfrågor 2023 - 2026

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14