Till innehållet

Författningssamling

Här hittar du information om kommunens bestämmelser som rör dig som medborgare utöver kommunallag och andra författningar som styr och reglerar vår verksamhet.

De flesta besluten har tagits av kommunfullmäktige.

Barn och utbildning

Bygga, miljö, fritid och kultur

Avfall

Vatten

Socialtjänst

Serveringstillstånd

Trafik och färdtjänst

Räddningstjänsten Storgöteborg

Näringsliv

Privata utförare

Hållbar utveckling

Suicidprevention

Tillgänglighet

Utlämnande av allmän handling

Arbetsordning

Reglementen

Riktlinjer

Bestämmelser

Instruktioner

Delegationsordningar

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-24