Till innehållet

Författningssamling

Här hittar du information om kommunens bestämmelser som rör dig som medborgare utöver kommunallag och andra författningar som styr och reglerar vår verksamhet.

De flesta besluten har tagits av kommunfullmäktige.

Arbetsordning

Avfall

Barn och utbildning

Bestämmelser

Bolagens ägardirektiv och bolagsordningar

Härryda Energi AB

Härryda Vatten och Avfall AB

Landvetter Södra Utveckling AB

Förbo AB

Gryaab AB

Renova AB och Renova Miljö AB

Bygga, miljö, fritid och kultur

Delegationsordningar

Hållbar utveckling

Instruktioner

Näringsliv

Privata utförare

Reglementen

Riktlinjer

Räddningstjänsten Storgöteborg

Serveringstillstånd

Socialtjänst

Suicidprevention

Tillgänglighet

Trafik och färdtjänst

Utlämnande av allmän handling

Vatten

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-13