Till innehållet

Välfärdsnämnden 
4 maj 2022

Protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 4 maj 2022.

Protokoll

Protokoll §§81-95, §§103-112 Pdf, 1.8 MB.
Protokoll §§ 96-102 Sekretess

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om lokalresursplanering
  Elin Rosén, Pernilla Wallén
 3. Information om rätt till utbildning och närvaro
  Camilla Ahlin, Paula Palmdahl, Peter Wärne Atterfelt
 4. Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten Pdf, 3.7 MB.
 5. Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun Pdf, 345.4 kB.
 6. Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år Pdf, 3.8 MB.
 7. Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun Pdf, 886.7 kB.
 8. Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg Pdf, 939.5 kB.
 9. Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning Pdf, 392.8 kB.
 10. Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS Pdf, 157.9 kB.
 11. Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022. Pdf, 242.4 kB.
 12. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023 Pdf, 220.6 kB.
 13. Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022/2023 Pdf, 255.1 kB.
 14. Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola Pdf, 289.2 kB.
 15. Yttrande till Skolverket över förslag av införandet av ämnesbetyg Pdf, 2.7 MB.
 16. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB Pdf, 11.5 MB.
 17. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Praktiska Utbildning AB Pdf, 14.9 MB.
 18. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Donnergymnasiet Pdf, 520.2 kB.
 19. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Jensen Education AB Pdf, 35.7 MB.
 20. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Societas Gymnasium AB Pdf, 50.3 MB.
 21. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Aspero idrottsgymnasium Pdf, 493.7 kB.
 22. Kulturstipendium 2022 Pdf, 153.2 kB.
 23. Kulturpris 2022 Pdf, 151.2 kB.
 24. HBTQI-pris 2022 Pdf, 156.3 kB.
 25. Årets föreningsprofil 2022 Pdf, 153.1 kB.
 26. Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, samt fyllnadsval
 27. Delgivningar 2022 Pdf, 34.1 MB.
 28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 2.5 MB.
 29. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 30. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 31. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 32. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 33. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 34. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19