Till innehållet

Välfärdsnämnden 31 augusti 2022

Protokoll och handlingartill välfärdsnämndens sammanträde den 31 augusti 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 153-155,157-174 Pdf, 1.6 MB.
Protokoll §§ 156 Pdf, 308.5 kB.
Protokoll § 175 sekretess

Handlingar

1. Fastställande av föredragningslista
2. Information om kvalitet inom vård och omsorg, i kommunal regi och på entreprenad
Malin Johansson
3. Information om organisering av förskola
Hasby Lyrhem, Maria Stendahl
4. Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 327.7 kB.
5. Redovisning av extra föreningsbidrag med anledning av pandemin Pdf, 445 kB.
6. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027 Pdf, 974.7 kB.
7. Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027 Pdf, 1.4 MB.
8. Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023–2026 Pdf, 3.1 MB.
9. Återremitterat ärende: Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning Pdf, 903.9 kB.
10. Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland Pdf, 396.1 kB.
11. Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2023–2025 Pdf, 933.2 kB.
12. Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022 Pdf, 570.1 kB.
13. Delgivningar 2022 Pdf, 71.4 kB.
14. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 154.2 kB.
15. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
16. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
17. Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tillkommet ärende:

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19