Till innehållet

Välfärdsnämnden 28 september 2022

Protokoll

Protokoll §§ 176, 181 - 196 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 177-180, 197-200 sekretess

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Avstängning av elev vid Hulebäcksgymnasiet
 3. Avstängning av elev vid Hulebäcksgymnasiet
 4. Avstängning av elev vid Hulebäcksgymnasiet
 5. Avstängning av elev vid Hulebäcksgymnasiet
 6. Information om resultat i öppna jämförelser
  Elin Hjalmarsson
 7. Information om resultat i brukarundersökningar inom äldreomsorg och LSS
  Elin Hjalmarsson
 8. Uppföljning av kunskap, utveckling och lärande
  Dennis Pavlovic, Hasby Lyrhem, Camilla Ahlin
 9. Uppföljning normer, värden och inflytande Pdf, 2.9 MB.
 10. Uppföljning av skolmiljarden 2022 Pdf, 165 kB.
 11. Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 506.9 kB.
 12. Redovisning av uppdrag om att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos Pdf, 506.9 kB.
 13. Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 – 2024 Pdf, 1.3 MB.
 14. Samverkansavtal, Digitala hjälpmedel i samverkan Pdf, 1.4 MB.
 15. Revidering av välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan gällande dödsbohandläggning Pdf, 334.1 kB.
 16. Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning Pdf, 6 MB.
 17. Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan
 18. Delgivningar 2022 Pdf, 1.1 MB.
 19. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 238 kB.
 20. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 21. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 22. Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken
 23. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1
 24. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19