Till innehållet

Välfärdsnämnden 26 oktober 2022

Protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 201-213 Pdf, 1.3 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Redovisning av utredning om alternativa och kompletterande privata driftsformer av kulturskolepedagogisk verksamhet Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
  Petter Spanne, Henrik Boström
 3. Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden Pdf, 581.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan Pdf, 856.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Bordlagt ärende: Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Redovisning av uppdrag om trygghet, studiero och kunskap från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor Pdf, 339.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 2021–2022 Pdf, 260.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i välfärdsnämndens myndighetsutskott, samt fyllnadsval
 10. Delgivningar 2022 Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 234.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 13. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16