Till innehållet

Välfärdsnämnde 23 november 2022

Protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 23 november 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 228, 234-235
Protokoll §§ 214-227, 229-233 Pdf, 1.6 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslista
 2. Redovisning av uppdrag att se över möjligheter att förändra resursfördelningen för ökad likvärdighet Pdf, 479.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 2023/2024 Pdf, 298.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 5. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 Pdf, 605 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 Pdf, 487.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Ändring av avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård och andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten år 2023 Pdf, 359.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem Pdf, 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Tillbakadragande av utträde ur samordningsförbundet Insjöriket Pdf, 480.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Redovisning av uppdrag att ta fram program för privata utförare Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst från välfärdsnämndens myndighetsutskott Pdf, 335.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Redovisning av uppdrag gällande uppföljning av problematisk skolfrånvaro från välfärdsnämndens myndighetsutskott Pdf, 659.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivningar 2022 Pdf, 53.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Statistiska uppgifter 2022 Pdf, 327.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 19. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 20. Upphävande av beslut om särskild undervisning i hemmet
 21. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej verkställt beslut
 22. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av ej verkställt beslut

Tillkomna ärenden:
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över handlingar inför beslut gällande tillsyn av särskilt boende för äldre

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16