Till innehållet

Välfärdsnämnden
1 juni 2022

Protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 1 juni 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 117-119, 121-132 Pdf, 1.3 MB.
Protokoll § 120 Pdf, 316.7 kB.
Protokoll välfärdsnämnden §§ 133-140 sekretess

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och fritid och sektorn för socialtjänst
  Annika Gry, Susanne Grabe
 3. Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning Pdf, 741 kB.
 4. Samverkansavtal avseende dödsbohandläggning i Härryda, Lerum, Mölndal och Partille Pdf, 408.8 kB.
 5. Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för Västra Götalandsregionen samt Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård Pdf, 3.2 MB.
 6. Redovisning av uppdrag om förutsättningar för valfrihetssystem inom vuxenutbildningen Pdf, 537.3 kB.
 7. Redovisning av uppdrag om förstärkning av närvaroteamet Pdf, 871 kB.
 8. Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen för välfärdsnämnden Pdf, 1 MB.
 9. Ekonomisk månadsuppföljning inklusive måluppföljning för välfärdsnämnden per mars 2022 Pdf, 702.8 kB.
 10. Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för välfärdsnämnden Pdf, 153.4 kB.
 11. Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning Pdf, 1.9 MB.
 12. Delgivningar 2022 Pdf, 4.8 MB.
 13. Delgivning av skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande tillsyn Säteriskolan
 14. Anmälan till huvudman vid beslut om avstängning i obligatorisk skolform
 15. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 16. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 17. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 18. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 19. Övervägande enligt 13 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken
 20. Övervägande enligt 13 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16