Till innehållet

Välfärdsnämnden 19 december 2022

Protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 19 december 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 236-251 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om boende för nyanlända och ukrainska flyktingar
  Pernilla Wallén, Hans Frimansson och Mats Carlsson
 3. Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Pdf, 447 kB, öppnas i nytt fönster.
  Mats Rosendahl
 4. Särskilda avtal med ideella föreningar Pdf, 646.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som sker inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda kommun Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Återremitterat ärende: Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Avtalsuppföljning LOV-utförare i hemtjänst Pdf, 372.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för kommunikation och marknadsföring av kommunens utmärkelser och priser Pdf, 502 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 2022 Pdf, 739.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Delgivning av synpunkter på remissversionen av samverkansavtal Familjecentraler & familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland (VGR) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Initiativärende om familjecentraler Pdf, 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 14. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

  Tillkomna ärenden,
  - Delgivningar 2022
  - Information om Attendo Säteriet.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-22