Till innehållet

Kommunstyrelsen 29 september 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2022.

Protokoll

Protokoll 2022-09-29 §§ 310-313 Pdf, 851.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll 2022-09-29 §§ 307-309, 314-341 Pdf, 2.4 MB.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Presentation av Skogssällskapet och deras arbete med förvaltning av skog i Härryda kommun
  Skogssällskapet
 3. Information angående utredning med extern juridisk kompetens av förutsättningar att säga upp avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet Litigate
 4. SEKRETESS: Återremitterat ärende: Antagande av leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden Stenbrottet
 5. SEKRETESS: Antagande av entreprenör för utbyggnad av vägar och VA inom DP Björröd 1:5
 6. SEKRETESS: Förvaltningens utredning av förutsättningarna att säga upp avtalet Driftentreprenad - Äldreboende dnr 2017KS224
 7. Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning Pdf, 542.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av Hönekulla 2:1 i Mölnlycke Pdf, 46.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Planavtal för detaljplan Fäxhult 1:33, verksamheter nordost om Ryamotet, Härryda kommun Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ramavtal Fäxhult 1:33 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025
 15. Utvärdering av pressträffar inom uppdrag nämndkommunikation Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Bordlagt ärende: Initiativärende - utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A Pdf, 598.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Bordlagt ärende: Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst. Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner för Hällingsjö Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation Pdf, 347.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad Pdf, 392.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Svar på medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier Pdf, 727.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Svar på medborgarförslag om kompisåkning Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Svar på medborgarförslag om fritt resande för seniorer eller de med pensionärsintyg med ett B-zon kort i grannkommunernas A-zo Pdf, 601.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Svar på medborgarförslag om att bygga bort bommarna vid Rävlanda station Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Bordlagt ärende: Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Redovisning av inkomna planbesked 2022
 29. Delgivning: Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun Pdf, 29.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 30. Delgivning: Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15 Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Delgivningar 2022 Pdf, 27.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 384.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 207.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 278.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19