Till innehållet

Kommunstyrelsen 10 februari 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 34-37,40-78 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 38-39 Pdf, 344.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om arbetet med Agenda 2030, förslag till hållbarhetsstrategiskt program samt förvaltningens miljöarbete
  Amanda Östman och Deria Abda Amin
 3. Information om miljöarbetet inom teknik och förvaltningsstöd
  Therese Wångblad och Per-Arne Larsson
 4. Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter inom ramen för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar"
  Lars Jönsson och Per-Arne Larsson
 5. Antagande av byggentreprenad för ombyggnad av GC-väg längs Musikvägen
 6. Antagande av leverantör för ramavtal mindre entreprenader
 7. Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun Pdf, 882.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra profilering Pdf, 649.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun Pdf, 612.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens miljöinsatser Pdf, 728.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Finansiering av Mölndalsåns vattenråd Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Ramavtal för detaljplan Bråta 2:97 m.fl. Bråta ängar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Ramavtal för detaljplan Landvetter 6:15 m.fl. Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Planavtal för detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Föravtal till exploatörsdriven detaljplan äldreboende vid Hälsans Hus
 17. Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33 Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Långetjärns höjd Pdf, 923.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen Pdf, 588.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen Pdf, 511.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns väg Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Mölnlycke företagspark 2 Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke kan tillgodoses Pdf, 931.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 Pdf, 26.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Hållbarhetspris och hedersomnämnande, kriterier och arbetsordning Pdf, 405.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning Pdf, 317.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Kompetensutveckling 2022 Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Svar på medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda Pdf, 897.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Svar på medborgarförslag om att utveckla ytan intill lekplatsen vid Önnerödsplan i Landvetter Pdf, 655 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Svar på medborgarförslag utegym/hinderbana i Eskilsby 2021 Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 33. Svar på medborgarförslag om hinderbana/utegym i Eskilsby Pdf, 256.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Svar på medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter Pdf, 268.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Svar på medborgarförslag om porrfri barndom Pdf, 691.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Svar på medborgarförslag om en idrotts- och kulturbuss Pdf, 271.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Ordförandeinitiativ om förslag på extra sammanträde 13 oktober 2022 Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Delgivning av välfärdsnämndens beslut gällande revisorernas uppföljande granskning av samverkan mellan socialtjänst samt förskola respektive grundskola Pdf, 484.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 39. Delgivningar 2022 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 40. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 263.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 41. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 42. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 43. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 137.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 44. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkomna ärenden,
Initiativärende om information om händelser i Björröd Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19