Till innehållet

Kommunfullmäktige 28 april 2022

Webbsändning, protokoll och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022.

Webbsändning

Webbsändning 28 april Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll §§ 59-73 Pdf, 370.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
 2. Information om LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
  Maija-Carin Grotteborn, planeringsledare UKF och Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare Folkhälsa
 3. Information från Förbo AB
  Peter Granstedt, VD
 4. Information från Landvetter Södra Utveckling AB
  Maria Ådahl, VD
 5. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Remittering av inkomna motioner Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Inkomna interpellationer Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Pdf, 328.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022 Pdf, 637.7 kB.
 10. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla orter Pdf, 116.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Pdf, 716.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Redovisning av medborgarförslag 2022 Pdf, 318.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Inkomna frågor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-04