Till innehållet

Kommunfullmäktige 22 september 2022

Webbsändning, protokoll och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2022.

Webbsändning

Webbsändning 22 september Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll §§ 106-124 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid för justering
 4. Avsägelser och fyllnadsval
 5. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Remittering av inkomna motioner Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Inkomna interpellationer
 8. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per juni 2022 Pdf, 711.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen för välfärdsnämnden Pdf, 417.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden per mars 2022 Pdf, 841.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Fastställande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 Pdf, 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2023 Pdf, 299.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och fritidsnämnden år 2023 Pdf, 423.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Ansökan om delägarskap i Johanneberg Science Park AB Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Utvidgning av verksamhetsområde VA - dricksvatten, spillvatten och dagvatten för allmän VA-anläggning 2022 Pdf, 14.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Antagande av hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Antagande av förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Antagande av arbetsordning för Härryda kommuns fullmäktige och fullmäktiges beredningar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om framtidens samhällsbyggnad Pdf, 627.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om inflytande och delaktighet Pdf, 611.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 508.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Svar på motion om förändringar av regler för föreningsstöd Pdf, 688.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Inkomna frågor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-04