Till innehållet

Kommunfullmäktige 20 oktober 2022

Webbsändning, protokoll och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2022.

Webbsändning

Webbsändning 20 oktober Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll §§ 125-138 Pdf, 1.2 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Upprop
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid för justering
 4. Avsägelser och fyllnadsval
 5. Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2026
 6. Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026
 7. Val av revisorer för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026
 8. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 175.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Remittering av inkomna motioner
 10. Godkännande av avtalsbaserad samverkan gällande budget- och skuldrådgivning i Härryda, Mölndal och Partille Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner för Hällingsjö Pdf, 19.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation Pdf, 719.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta beredning
 14. Inkomna frågor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16