Till innehållet

Kommunfullmäktige 19 maj 2022

Webbsändning, protokoll och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2022.

Webbsändning

Webbsändning 19 maj Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll §§ 74-90 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid för justering
 3. Fastställande av dagordning
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från Härryda Energi AB Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Information från Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Entledigande och fyllnadsval
 8. Överläggning om rapport om inflytande och delaktighet från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 370.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 182.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Remittering av inkomna motioner Pdf, 461.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Inkomna interpellationer
 12. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022 Pdf, 835.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum Pdf, 105 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal samverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxan år 2022 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Upphävande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022 Pdf, 953.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Svar på interpellation till välfärdsnämndens ordförande om varför förskolans barngrupper ska göras större Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Inkomna frågor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-20