Till innehållet

Kommunfullmäktige 16 juni 2022

Webbsändning, protokoll och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022.

Webbsändning

Webbsändning Länk till annan webbplats. 16 juni

Protokoll

Protokoll §§ 91-105 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid för justering
 4. Information från revisorerna
 5. Avsägelser och fyllnadsval
 6. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 205.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Remittering av inkomna motioner
 8. Inkomna interpellationer
 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning inklusive måluppfyllelse per mars 2022 Pdf, 764.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Budget 2023 med plan för perioden 2024–2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun Pdf, 76.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Utökad borgen för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 322.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Fastställande av villkor för nyttjande av offentlig plats, samt upphävande av nu gällande Pdf, 761.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Rapportering av avtalssamverkan 2021 Pdf, 557.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Överläggning kring rapport om framtidens samhällsbyggnad från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 397.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Inkomna frågor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16