Till innehållet

Tillkännagivande: Upphävande av skärpt eldningsförbud

Härryda kommun beslutar att det skärpta eldningsförbudet som gällt sedan 2023-06-14 upphör att gälla.

Däremot gäller beslutet om eldningsförbud som fattades 2023-06-01 även fortsättningsvis. Eldningsförbudet avser eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar dock inte grillning och matlag­ning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudets varaktighet

Beslutet gäller från och med kl. 15 den 29 juni 2023.

Skäl till beslut

Det långvarigt mycket torra och varma vädret har orsakat torka och därmed en hög brandrisk. Den senaste tidens nederbörd har gett viss, men inte tillräcklig, effekt på uttorkningen i skog och mark. För närvarande finns en tydlig reducering av brandrisken jämfört med situationen när skärpt eldningsförbud infördes. Brandriskvärden i skog och mark visar dock på långvarig uttorkning i de mellersta och nedre jordlagren, vilket vid upptorkning om ytterligare regn uteblir återigen ger förutsättningar för högre risk för antändning och snabb spridning.

Gällande regler

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs med stöd av 10 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. 10 kap. 5 § lagen om skydd mot olyckor. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor.

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-07