Till innehållet

Tillkännagivande: Upphävande av eldningsförbud

Härryda kommun beslutar att gällande eldningsförbud, meddelat genom beslut den 1 juni 2023, upphör att gälla från kl. 15 den 7 juli 2023.

Skäl för beslutet

Då det nu och under en period kommit rikligt med nederbörd har marklagren erhållit en relativt hög fukthalt, både på ytan och i de djupa markskikten. Väderprognosen för kommande period indikerar ytterligare nederbörd. En längre tid med torrt och varmt väder behövs för att återigen få värden som kan innebära hög risk för brand i skog och mark. Det bedöms därför finnas skäl att upphäva det rådande eldningsförbudet.

Tillämpliga regler

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs med stöd av 10 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).
Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen i enlighet med 10 kap. 5 § lagen om skydd mot olyckor.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-07