Till innehållet

Kungörelse:
Upphävande av områdesbestämmelser för Landvetter flygplats

Upphävande av områdesbestämmelser (generalplan) för Landvetter flygplats m.m., Härryda kommun, har varit på granskning under perioden 2023-02-22 till 2023-03-15. Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter samt förslag med anledning av synpunkterna.
Granskningsutlåtande Pdf, 217.6 kB.

Samlad infomation om upphävande av områdesbestämmelserna hittar du på
Landvetter flygplats - upphävande av områdesbestämmelser

Ärendet bedöms kunna antas av kommunfullmäktige den 15 juni 2023.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kontakt

Martin Trpkovski, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23