Till innehållet

Kungörelse

Samråd om detaljplan för bostäder vid Lyckevägen (Kullbäckstorp 2:274), Mölnlycke, Härryda kommun.

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 5 kap. 11 §.

Detaljplanen omfattar Kullbäckstorp 2:274 och ligger längs med Lyckevägen. I korthet innebär planförslaget att befintlig fastighet kan styckas upp i två nya fastigheter och att ytterligare en villa därmed kan byggas. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Samrådet pågår mellan den 29 februari – 21 mars 2024.

Förslaget finns på Härryda kommuns hemsida under Bygga, bo och miljö/Detaljplaner. Direktlänk till hemsidan finns här: https://www.harryda.se/lyckevagen. Planförslaget finns också tillgängligt i kommunhuset i Mölnlycke under ordinarie öppettider.

Planen tas fram med standardförfarande. Vill du ha mer information om hur processen att ta fram en detaljplan går till kan du läsa det här: www.harryda.se/planprocessen

Skriftliga synpunkter skickas in via kommunens e-tjänst på detaljplanens hemsida https://www.harryda.se/lyckevagen senast den 21 mars.

Det går även att skicka brev till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 Mölnlycke. Ange diarienummer 2022KS637.

Plan och exploateringsenhten
Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-29