Till innehållet

Kungörelse: Flyttade fordon 2023-03-14

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, tillfaller det Härryda kommun.


Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2023)

CP 030 WD (franskregistrerad)

Vit Ford Transit

Rastplats vid Boråsvägen utmed Landvettersjön

7

Kontakt

Petrus Sigvardsson, trafikingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-14