Till innehållet

Kungörelse: Flyttade fordon 2022-10-10

Inom Härryda kommun kommer följande fordon flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet kommer att flyttas till uppställningsplats 2022-10-14.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.


Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2022)

Släpvagn med påmonterad liten röd stuga. Utan registreringsnummer.

Mediavägen i Bårhults företagspark.

29

Kontakt

Petrus Sigvardsson, trafikingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-10