Till innehållet

Anslagsbevis: Socialnämndens myndighetsutskott
2024-07-09

Sammanträdesdatum
2024-07-09

Paragrafer
§§ 102-109

Datum då anslag sätts upp
2024-07-10

Datum då anslag tas ner
2024-08-01

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-09