Till innehållet

Anslagsbevis:
Socialnämndens myndighetsutskott
2024-06-25

Sammanträdesdatum
2024-06-25

Paragrafer
§§ 100-101

Datum då anslag sätts upp
2024-06-26

Datum då anslag tas ner
2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-25