Till innehållet

Anslagsbevis:
Socialnämndens myndighetsutskott
2023-12-05

Sammanträdesdatum
2023-12-05

Paragrafer
§§ 197-201

Datum då anslag sätts upp
2023-12-06

Datum då anslag tas ner
2023-12-28

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-05