Till innehållet

Anslagsbevis:
Socialnämndens myndighetsutskott
2023-09-12 §§ 125-135

Sammanträdesdatum
2023-09-12

Paragrafer
§§ 125-135

Datum då anslag sätts upp
2023-09-13

Datum då anslag tas ner
2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-12