Till innehållet

Anslagsbevis:
Samordningsförbundet Insjöriket 2024-06-14

Sammanträdesdatum
2024-06-14

Paragrafer
§§ 1288-1297

Datum då anslag sätts upp
2024-06-19

Datum då anslag tas ner
2024-07-11

Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Insjöriket

Sekreterare
Melina Myrbäck

Kontakt

Annika Ruys Hagberg, förbundschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-18