Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2024-06-18


Sammanträdesdatum
2024-06-18

Paragrafer
§§ 61-65

Datum då anslag sätts upp
2024-06-19

Datum då anslag tas ner
2024-07-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-19