Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2024-05-07


Sammanträdesdatum
2024-05-07

Paragrafer
§§ 46-49

Datum då anslag sätts upp
2024-05-14

Datum då anslag tas ner
2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-13