Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2023-09-12


Sammanträdesdatum
2023-09-12

Paragrafer
§§ 57-63

Datum då anslag sätts upp
2023-09-13

Datum då anslag tas ner
2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-12