Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2023 -09-26

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Paragrafer
§§ 64-70

Datum då anslag sätts upp
2023-09-27

Datum då anslag tas ner
2023-10-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-26