Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Sammanträdesdatum
2024-06-18

Paragrafer
§§ 100-113

Datum då anslag sätts upp
2024-07-02

Datum då anslag tas ner
2024-07-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-01